Västra gatan prisas av synskadade

För synskadade är det av största vikt att de kan ta sig fram på ett säkert och tryggt sätt i…