”Ledsamt att äldre blivit isolerade”

Rune Nordström, sammankallande i arbetsgruppen för Seniornet i Kungälv: Vad kommer du att berätta för dina (eventuella) barnbarn om 2020?…