Lastbilssläp välte över vägbanan

Efter att ha väjt för ett mötande fordon hamnade en lastbil utanför vägbanan varpå släpet välte i höjd med Bäck…