Lärare larmar om arbetsmiljön

Antalet anmälningar från lärare på Ytterbyskolan vittnar om dålig arbetsmiljö och orimlig arbetsbelastning. – Vi rektorer gör så gott vi…