Långsamt på Nordre älvbron på onsdag – söderut

Trafiken på E6 begränsas då ett större arbete startar klockan 10 på Nordre älvbron på onsdag. ”Räkna med långsamtgående trafik…