Landsbygdsdirektör Marie Andreasson vid Länstyrelsen i Västra Götaland var inbjuden talare på LRF Kungälvs årsmöte. Foto: Martin Gustavsson

Landsbygdsdirektören gästade årsmötet

LRF Kungälv

LRF:s kommungrupp i Kungälvs kommun hade årsmöte 2018 den 25 januari i Kode hemvärnsgård. 42 medlemmar kom till årsmötesförhandlingar, föredrag och mat.

Landsbygdsdirektör Marie Andreasson vid Länsstyrelsen i Västra Götaland var inbjuden talare och berättade om verksamheten och aktuella ärenden vid länsstyrelsens landsbygdsenhet. Årsmötesdeltagarna ställde flera frågor, bland annat om de senaste årens stora problem kring utbetalningar av EU-ersättningar. Marie Andreasson avslutade med att hon personligen tycker ”att det är roligt och viktigt att delta på denna typ av sammankomster, det ger energi och perspektiv. För Länsstyrelsen är det viktigt att möta de vi finns till för, och att öka förståelsen för varandras utmaningar och möjligheter samt våra olika uppdrag. De gröna näringarna är viktiga och gör samhällsnytta i många former för både staden och landet.”

Det bjöds på hamburgare med lokalproducerat kött från Mariebergs gård. Köttet hade tillagats på plats av personal från Marieberg.

Carl-Fredrik Svederberg, som är ledamot av LRF:s regionstyrelse i Västra Götaland, meddelade bl.a. att LRF i Västra Götaland har antagit två nya ställningstaganden avseende vilt: en vildsvinspolicy där LRF strävar efter att kraftigt reducera vildsvinsstammen, samt en policy avseende hjortdjur där LRF menar att stammen skall anpassas efter de skador som viltet åsamkar. LRF fortsätter att jobba för att alla EU-ersättningar skall snarast utbetalas och att våra medlemmar skall bli räntekompenserade för den tid som stöden uteblivit. LRF fortsätter även att verka för regelförenklingar i största allmänhet och en förenkling av nästa period för EU-ersättningar.

Därefter avslutades årsmötet av kvällens mötesordförande Robert Larsson.

Martin Gustavsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar