Louise Wallander-Alfredson, Göran Oskarsson och Margareta Henrikson, till höger, efter avslutad Kretsstämma.

Lämnar 150 000 till hjälpprojekt

Röda Korset Kungälvskretsen

Röda Korset, Kungälvskretsen, hade sin årliga Kretsstämma i Församlingshemmet den 26 februari. Kungälvskretsens ordförande, Margareta Henrikson, hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till Lennart Björklund, som inbjudits för att berätta om ”Först, sist eller ensambarn. Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv och våra barns och barnbarns liv”. Ordföranden tackade Lennart Björklund och överlämnade ordet till stämmans ordförande, Göran Oskarsson.

Stämman tog beslut om att Kungälvskretsen lämnar 150 000 kr till hjälpprojekt varav 75 000 kr till Katastrofhjälpen och 50 000 kr till Från utsatthet till trygghet. Styrelsen fick även mandat att utbetala 25 000 kr om akut hjälpbehov uppstår under året.

Till ledamöter i styrelsen valdes Marianne Bertilsson och Inger Hansson samt omvaldes Lena Lindh, Sirkka-Liisa Lindholm och Margareta Henrikson. I styrelsen ingår även Stina Risfelt Eriksson, Lisbeth Gustafsson, Ann-Christine Isberg, Hanna Nyqvist, Sigrid Thorsson samt Gudrun Walli. Till ordföranden valdes Margareta Henrikson.

Förutom regelbundna måndagsträffar samt styrelsemöten i mötesplats Kupan och secondhandförsäljning av kläder, skor, hemtextil och husgeråd med mera har årets aktiviteter bland annat bestått av vårlunch för pensionärer i Kungälv, Kareby och Ytterby, bussresor för personer med sjukdom eller rörelsehinder, kaffeservering på äldreboenden, julbasar och bössinsamlingar samt lotterier. Kungälvskretsen har också stått för en del av kostnaden för åtta deltagare under en veckas rekreationsvistelse.

 Förtjänstmärken tilldelades Monika Herrlin, Margareta Magnusson och Elly Wallman.

 Kungälvskretsens ordförande, Margareta Henrikson, tackade de avgående styrelseledamöterna Ingvor Gunnarsson, Louise Wallander-Alfredson och revisor

Ulla Thorén för ett mycket gott arbete och överlämnade till dem varsin röd ros.

En vacker ros, som tack, överlämnades även till stämmans ordförande.  

Efter stämman serverades kaffe med hembakad semla till 60-talet personer.

Louise Wallander-Alfredson

Relaterade artiklar
Fler artiklar