Lägre bemanning på biblioteken

Öppettider utan bemanning och färre timmar med bibliotekarie på plats. Så ska tillgängligheten öka samtidigt som kommunen sparar på biblioteken….