Låga vattennivåer får Länsstyrelsen att införa förbud

På grund av låga vattennivåer inför Länsstyrelsen förbud mot att pumpa upp vatten från små och medelstora vattendrag där det är begränsad vattennivå.

Att nu länsstyrelsen inför ett förbud beror på att de fått indikationer från flera håll om att vattennivåerna är låga, samtidigt som det heller inte är stora regnmängder på väg.

– Den samlade bilden är att det är ett tämligen bekymmersamt läge för vattennivåerna och det kan ha effekter på naturmiljön. Det är därför vi inför det här förbudet, säger Tor Segerbo, enhetschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Förbudet gäller i hela länet och omfattar alla, förutom de som har tillstånd eller tar dricksvatten till sitt eget hushåll. Det innebär att personer som tar upp vatten från vattendrag för bevattning riskerar att åtalas om vattennivåerna är låga och naturmiljön riskerar att skadas. Samtidigt är det svårt för Länsstyrelsen att specificera var förbudet gäller med tanke på det stora antalet vattendrag som finns i länet.

– Vi har ingen lista på var det är så lite vatten att det råder risk för naturmiljön. Syftet med förbudet är att väcka uppmärksamhet kring situationen. Den invånare som tar ut vatten från ett vattendrag har sannolikt god kännedom om vad som är normal vattennivå för årstiden. De har därmed möjlighet att bedöma riskerna och ta ansvar för att inte naturmiljön skadas.

Vattennivåerna kan också förändras från dag till dag, vilket också gör det svårare att peka på exakt var det är brist. Rent generellt är dock Bohuskusten utsatt.

– Grundvattentäkterna på Bohuskusten är mindre och påverkas därför snabbare.

Förbudet gäller tills vidare och för att situationen ska förändras krävs det regn.

– Vi har en arbetsgrupp som använder de underlag vi har och de signaler vi får in. Varje vecka kommer vi göra en värdering om förbudet ligger kvar eller ändras.

Om medborgare är osäkra på nivåerna går det också att vända sig till Länsstyrelsen som i mån av tid svarar på frågor.

Om man får vatten från ett kommunalt ledningsnät så är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller kring bevattning. I Kungälv har det varit bevattningsförbud, men det förbudet hävdes den 17 juni även om kommunen fortsatt uppmanar invånarna att tänka på att spara på vattnet.

Har man egen brunn så har man själv ansvar för att vattnet räcker till. Länsstyrelsen råder på sin hemsida personer med egen brunn att vara sparsam med vattnet.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se