Bo Thunholm är grundvattengeolog på SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Foto: Julio C Gonzalez. Övriga foto är arkivfoto.

Låga grundvattennivåer kan ge vattenkris

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. I Kungälvs kommun ligger grundvattennivåerna under det normala. 

Det är just nu låga eller mycket låga grundvattennivåer på många håll runt om i landet och flera kommuner, bland annat Halmstad och Laholm, har infört bevattningsförbud för sina kommuninvånare. Risken finns att vattenförsörjningen i sommar är i farozonen, om det inte kommer stora mängder nederbörd under våren som gör att nivåerna kommer upp till ett normalt utgångsläge inför den varma årstiden. Det uppger SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. 

Matematiska beräkningar från SMHI och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, visar att grundvattennivåerna ligger under normal nivå i stora delar av Kungälvs kommun. Längst ut i väst, vid Stora Överön, indikerar kartan att det är grundvattennivåer mycket under det normala. 

– Det ligger precis på skarven till mycket under det normala så jag ser det inte som någon stor fara, säger Bo Thunholm som är grundvattengeolog på SGU. 

Samtidigt är det exempelvis grundvattennivåer nära det normala i exempelvis Diseröd och Kareby. 

– Det är ingen akut fara i Kungälv, det finns inga extremt låga nivåer så vitt vi kan se. Det är ett tillfredsställande utgångsläge inför sommaren men det skulle inte skada med mer nederbörd under våren, säger Bo Thunholm. 

Under sommaren 2016 uppstod det grundvattenbrist i stora delar av landet, men framförallt sydöstra Sverige var drabbat. 

Emma Hellström

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar