Kyrkan San Clementine i Rom – att stiga ner i historien

Svenska Röda Korset, Kungälvskretsen Vid Kungälvskretsens välbesökta måndagsträff 2 mars var Peter Frykman inbjuden för att visa bilder och berätta om Kyrkan San Clemente i Rom.

Peter Frykman berättade att han blev intresserad av fornlämningar redan som 4-åring. Hans mamma var arkeolog och etnolog. Mamman har bland annat varit med vid utgrävningar av en grav på Irland och Eketorps borg på Öland.

Peter fick följa med sin mamma till Irland. De fick möjlighet att stiga in i den 5000-åriga graven, som var suveränt byggd med stenar på varandra med överhäng så att sidorna så småningom kunde enas med en sten ovanpå. Det blev absolut tätt så inget regn kunde komma in. Det märkliga med graven är att gången och kammaren bara blir upplyst en gång om året, vid vintersolståndet, när midvintersolen skiner in. När Peter var tillbaka på daghemmet byggde han med stenar på varandra. När dagispersonalen berömde honom för den fina borg han byggt svarade Peter att det var en grav. Personalen blev väldigt konfunderade och kontaktade föräldrarna och framförde sin oro.

Under gymnasietiden hade Peter en historiskt intresserad och engagerad lärare. Klassen fick möjlighet att resa till Rom och besöka kyrkan San Clemente. Den är helgad åt den helige påven Clemens I. Kyrkan är från 1100-talet och har en barockfasad. Golvet består av en fantastiskt vacker mosaikbeläggning. Kyrkan är byggd ovanpå den tidigare kyrkan, som är från 300-talet och ligger under marknivå. Det har skett arkeologiska utgrävningar under hand så man kan hitta ett helt kvarter med bl.a. katakomber, men också bostadskvarter från tiden kring den stora branden i Rom, år 64 e.Kr, under kejsar Neros tid.

Peter Frykman är så fascinerad av staden Rom och dess historia så när han fick reda på att hans tidigare lärare skulle åka med en ny gymnasieklass till Rom, så bad Peter om att få följa med. Han har även besökt kyrkan San Clemente med en av sina konfirmandgrupper. För många konfirmander blev det väldigt spännande att gå ner genom historien och de insåg att de gick genom utrymmen och trampade på stenar från antiken och kyrkans tidigaste historia.

Louise Wallander-Alfredson