Kvinnor bättre på att använda bilbälte

Bland kvinnorna är det fortsatt allt fler som använder bilbälten. Det visar NTF:s årliga undersökning. Kungälvsborna är relativt flitiga jämfört med andra invånare.

Undersökningen bygger på 350 000 observationer i tätorter runt om i landet. Sett till hela landet så ligger bältesanvändningen kvar på 95 procent 2018 precis som året innan. Kvinnorna har dock blivit flitigare med att använda bältet och är uppe på 98 procent medan männen ligger kvar på 94 procent.

– Så länge andelen bältespåminnare fortsätter öka så kommer det att påverka bältesanvändningen positivt. Men bältespåminnare i alla bilar betyder inte per automatik att vi kommer se en 100 procentig bältesanvändning. Av de som omkom förra året var det 39 procent som saknade bilbälte, trots att flera av dem färdades i ett nyare fordon som sannolikt hade bältespåminnare. Därför måste vi även öka förståelsen för bältets betydelse, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst, i ett pressmeddelande.

NTF räknar med att bältesanväningen behöver ligger på 97-98 procent idag för att nå målet och minska antalet dödade till högst 220 år 2020. Kungälvsborna når precis upp till 97 procent i årets mätning vilket är två procentenheter bättre än året innan. Observationerna görs på samma plats varje år och det är minst 500 observationer som tas in på varje ort under minst tre timmars mättid.

Men det är ganska stora skillnader på hur trafikanterna använder bältet mellan olika platser i landet. I Halland är det hela 99 procent som använder bilbälte, det är högst siffra i landet mellan Jämtland ligger lägst med 87 procent. Väst, där Kungälv ingår, ligger på 94 procent. Även inom de olika områdena skiljer det sig mycket åt. Svenljunga hade sämst användande med 75 procent. Lerum var bäst med 99 procent.

– Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att jämna ut sifforna, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst, i pressmeddelandet.

Kajsa Lind