Kvartalsmöte för PRO:are

PRO Ytterby Tisdagen den 3 april-18 kl 12.00 öppnade ordföranden Yvonne Byberg mötet och hälsade de cirka 30 medlemmarna välkomna denna gråkalla dag. Till justeringsmän valdes Lola och Rigmor.

Yvonne rapporterade  från senaste KPR-mötet att äldreboende på Attendos personal får utbildning vid anställning, att fyra aktivitetspersoner finns finns tillgängliga i kommunen, att hyran på Kvarnkullen kanske kommer att höjas men att inget beslut finns ännu, att trygghetslarm höjs.

Mötet avslutades av Yvonne  som tackade för visat intresse. Vi serverades kaffe och smörgås av våra underbara i köket och fick god underhållning av Siv och Bosse efter detta lottdragning med Ulla-Britt och Mona på vinster skänkta av våra medlemmar.

Rick Olsson