Kungälvs socialtjänst har anmälts till IVO

Kungälvsungdomar skickades med på Toleransprojektets studieresa till Polen trots att de var drogpåverkade. Händelsen har Lex Sara-anmälts.

De båda ungdomarna var inskrivna hos socialtjänsten och befann sig i ett behandlingsprogram. Och socialtjänsten avrådde från att de skulle åka på studieresan till Polen. Trots det beslöt Jonas Arngården, dåvarande socialchef, att de fick följa med. Det rapporterar P4 Göteborg idag.

– Nu är det individuella ärenden, det är svårt att tala om det i detalj, säger Arngården till KP.

Han förklarar att beslutet föregicks av diskussioner med pedagoger, socialtjänsten, föräldrarna och ungdomarna. Kort innan avresan fattade Arngården beslutet att de skulle följa med.

– Det var i princip kvällen innan man skulle åka. Det var intensiva diskussioner inom en kort tid, säger Arngården.

Han samrådde också med både verksamhetschefen för skolan och skolchefen innan beslutet, säger han.

Socialtjänsten rekommenderade att de inte skulle åka. Varför lyssnade du inte på det?

– Det fanns andra bilder, andra bedömningar. Sammantaget gjorde jag bedömningen, tillsammans med skolan, att de skulle kunna åka med.

Skapade oro

Enligt den Lex Sarah-anmälan som kommunen nu gjort ska ungdomarna ha varit drogpåverkade när de åkte. Men Johan Holmberg, ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott, förtydligar och säger att de hade fallande halter av droger i kroppen. Vilket betyder att de inte hade använt droger den sista tiden.

– Man tog tester på dem och de hade inte fyllt på med nya droger. Vilket var en del i bedömningen till varför man lät dem åka med över huvud taget, säger Holmberg.

Men ungdomarna misskötte sig under resan och skapade oro i gruppen. Därför blev de hemskickade.

Händelsen skedde för ett par år sedan. Först i våras gjorde Kungälvs kommun en Lex Sarah-anmälan. Resan kan ha inneburit att ungdomarnas behandling avbröts, den saken ska nu utredas. Enligt anmälan har drogberoendet, för den ena ungdomen, eskalerat efter resan. För den andra ungdomen är kontakten med socialtjänsten helt bruten.

– Det är jätteolyckligt om detta inneburit att behandlingen påverkades negativt – eller avslutades. Det fanns ingen självklarhet i det här beslutet. Det var en avvägning i det sista mellan olika aspekter, säger Arngården.

Vad tänker du om beslutet nu?

– Med facit i hand hade det varit bättre att inte låta dem åka. Det kan jag säga.

”Vi hade brister”

Syftet med Toleransprojektet och resorna till Polen är tvärtom: att skapa positiv påverkan, säger Arngården.

– Det är det vi har sett i alla år. Nu drog vi erfarenheter av det här. Man har utarbetat tydligare styrdokument för toleransarbetet, vad som gäller om man ska åka med på resorna och vem som fattar beslut. Vi hade brister, det har vi tagit itu med, säger Arngården.

Camilla Walldán

redaktion@kungalvsposten.se