Kungälv förblir ett traumasjukhus

Kungälvs sjukhus kommer att förbli ett akut och traumasjukhus, alltså ett av de akutsjukhus i regionen som skall kunna ta hand om de svårast skadade och sjuka patienter. Samtidigt blir Kungälv akutsjukhus för ytterligare 40.000 hisingsbor.

Kungälv kommer också tillsammans med sjukhusen i Alingsås, Angered och Högsbo/ Frölunda att få en gemensam administration och enligt uppgift även en gemensam politisk styrelse vid sidan av dagens SU-styrelse.

Beslutet om en ny organisation av sjukvården i Göteborgsregionen och en större satsning på Kungälvs sjukhus fattades på tisdagen av regionfullmäktige i stor enighet. Tidigare har man presenterat och startat omfattande utbyggnadsplaner för sjukhuset där man bygger ut för över en miljard en utbyggnad som genomförs i flera etapper fram till 2025.

Tisdagens beslut om att Kungälv förblir ett traumasjukhus med den kvalificerade akutsjukvård detta innebär välkomnas av ledande politiker i regionen:

– Jag är mycket nöjd med beslutet konstaterar regionrådet Kristina Jonäng (C). Kungälv får i och med beslutet en särställning bland de mindre sjukhusen i regionen och blir akutsjukhus med kvalificerad vård tillsammans med SU, Skövde, NÄL och Borås. Beslutet om sjukhusstrukturen i göteborgsregionen är viktigt och välkommet konstaterar hon.

Att Kungälv förblir ett akut- och traumasjukhus betyder en hel del för sjukhusets framtid och för satsningarna på Kungälv. Per Ericsson ansvarig för traumasjukvården i Kungälv säger att det här innebär en bekräftelse på att Kungälv förblir ett kvalificerat akutsjukhus på samma sätt som de övriga större sjukhusen i Västra Götaland.

– Vi kommer att behöva satsa på ytterligare utbyggnad av sjukhuset och att utbilda kvalificerad personal i traumasjukvård både läkare och sjuksköterskor. Det kommer att ställas krav på alla traumasjukhusen och vi behöver komplettera personalstyrkan. Hade vi inte förblivit traumasjukhus kunde Kungälv blivit av med den kvalificerade akutsjukvården dygnet runt så detta är ett mycket viktigt beslut.

Per Ericsson jämför med Alingsås Lasarett som inte har den statusen och därmed inte heller har akutsjukvård nattetid.

– Vi kommer också att behöva en stark sjuktransportorganisation, mer resurser till till bland annat röntgen. Sedan hoppas vi givetvis att sjuhuset skall kunna dra till sig fler specialiteter. Viktigt är också att Kungälvs roll som traumasjukhus stärker akutvården längs Södra Bohuskusten där sommarbefolkningen blir mångdubbelt större än vintertid.

Man hoppas på flera specialiteter i Kungälv i framtiden bland annat utbyggd barnsjukvård, ögonsjukvårdvård och öron-näsa-hals. Man ser också framför sig en så kallad närakut som kan ta hand om vissa patientgrupper.

En förändring som följer av beslutet på tisdagen är att ytterligare 40 000 innevånare på Norra Hisingen får Kungälv som akutsjukhus istället för SU vilket innebär cirka 20 000 besök, 2000 operationer och 3500 vårdtillfällen.

Lasse Andrée

redaktionen@kungalvsposten.se