Arkivfoto på Försäkringskassan

”Kungälv följer trenden”

Hur länge kan man vara sjukskriven idag? KP frågade Maria Öystilä-Salo, områdeschef på Försäkringskassan Göteborg Nord, där Kungälv ingår.

– Det finns ingen bortre gräns, den togs bort 1 februari 2016. Om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, kan man få sjukpenning på normalnivå, som är 80 procent och på fortsättningsnivån 75 procent.

Tidigare fick man sjukpenning på normalnivå, 80 procent, i 364 dagar.

– Sedan kunde man ansöka vidare på normalnivån, eller sjukersättningsnivå, beroende på arbetsförmågans nedsättning. Då kunde man söka i 550 dagar till. Totalt kunde man ha sjukpenning i 914 dagar.

Därefter blev en del sjukpensionärer?

– Ja. Sjukpensionär är ett gammalt begrepp, idag heter det att man får sjuk-ersättning. Det får färre individer idag, säger Öystilä-Salo.

Den som får sjukersättning ska bedömas ha helt nedsatt arbetsförmåga.

– Man ska helt ha tömt ut både de medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheterna, och man ska se att det är en livslång nedsättning.

I Kungälv fanns i juli 2017 962 personer som hade varit sjukskrivna i fler än 28 dagar. 198 av dem hade varit sjukskrivna i mer än två år.

Hur ser trenden ut i Kungälv?

– Jag har inte prognosen för långtidssjukskrivningar. Men generellt, om vi tittar på sjukpenningtalet, så går det långsamt nedåt i riket och ligger på 10,3 idag. Och i Kungälv ser vi också en positiv utveckling, men här är sjukpenningtalet något högre: 13,2. Det är 18,0 hos kvinnorna och 8,6 hos männen.

Vilka yrken sticker ut?

– Kungälv följer den samhällstrend vi har i övriga riket, det är skola, vård och omsorgsyrken som är mest utsatta.

Läs mer: Jessica fotograferar i naturen för att läka

Camilla Walldán

Relaterade artiklar
Fler artiklar