Avgiften för uteserveringar i Kungälvs kommun kan tas bort. Arkivbild

Kritik mot subvention av uteserveringar

Den politiska majoriteten i Kungälvs vill se en blomstrande levande stad med puls. För att stimulera caféer, restauranger och uteställen föreslår samarbetspartierna därför att avgiften för uteserveringar slopas. Av samma skäl föreslås sänkt taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel.

I förslaget föreslår samarbetspartierna S, UP, L, V och MP, att den nuvarande avgiften på 250 kronor per kvadratmeter för uteserveringar på offentlig mark ska tas bort.

Samtidigt föreslås att avgiften för upplåtelse av mark för publika arrangemang sänks för att locka fler att arrangera evenemang i Kungälv. Bakgrunden till förslaget är företag ska ha blivit avskräckta av den höga taxan och därför helt har avstått att ordna evenemang i kommunen.

Jämför med sporthallar

Kungälvs kommuns intäkter för uteserveringarna är knappt 350 000 kronor om året, och de förlorade intäkterna ska täckas av ett reformutrymme på totalt 34,5 miljoner, varav en halv miljon är avsatt till uteserveringar. Den beräkningen är Ove Wiktorsson, (C) och vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet kritisk till.

– Pengarna som kallas reformutrymmet finns ju inte egentligen, det är bara en rad i budgeten, men tittar man på sista raden så går budgeten inte ihop. Detta är ett mycket märkligt förslag, eftersom det är självkostnadspris redan. Pengarna för marken till uteserveringarna är vad det kostar för kommunen att hantera tillstånden. Med det här förslaget vill man alltså subventionera privata näringsidkare med skattepengar, samtidigt som till exempel idrottsföreningar tvingas betala högre hyra för sporthallarna, säger Ove Wiktorsson.

Levande stad

Morgan Persson, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet (UP) tillhör majoriteten och han tycker att oppositionens reaktion är märklig.

– Vi gick till val på att göra Kungälv till en levande stad och förslaget är en del av del löftet. Jag är faktiskt lite irriterad på Centern och Moderaterna som alltid pratar om att gynna näringslivet och så när vi nu gör det så säger de nej.

Så det finns pengar till att finansiera förslaget?

– Det är klart att det gör, vi lägger inga ofinansierade förslag. Nu försöker oppositionen göra en grej av detta och det är väl deras uppgift, men reformpengarna de gnäller om finns och vi har också gjort satsningar på barn och unga, bland annat har vi lagt en miljon extra av reformpengarna på att öka föreningsbidragen. Vi försöker gynna både föreningar och näringsliv, säger Morgan Persson.

Förslaget ska behandlas i kommunstyrelsen den 13 september och slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige 5:e oktober.

Anna Hedlund

Relaterade artiklar
Fler artiklar