Kretsstämma skänkte 330 000

Svenska Röda Korset, Kungälvskretsen Svenska Röda Korset, Kungälvskretsen, hade sin årliga Kretsstämma i Församlingshemmet den 27 februari. Kungälvskretsens ordförande, Margareta Henrikson, hälsade alla välkomna.

Solveig Lanzén informerade om arbetet med och innehållet i förslaget till krisberedskapsplan för Röda Korset i Kungälv. Beslut om fastställande av förslaget fattades senare under stämman. Ordföranden tackade Solveig Lanzén för den utförliga informationen.

Till ordförande vid kretsstämman valdes Hanna Nyqvist, som skötte ordförandeskapet med bravur.

Förutom regelbundna måndagsträffar, bokcafé samt styrelsemöten i mötesplats Kupan och secondhandförsäljning av kläder, skor, hemtextil och husgeråd mm har årets aktiviteter bl a bestått av kurs i Första hjälpen/hjärt-lungräddning, vårlunch för pensionärer i Kungälv, Kareby och Ytterby, bussresor för personer med sjukdom eller rörelsehinder, kaffeservering på äldreboenden, utdelning av julblommor till äldre medlemmar, julbasar och bössinsamlingar samt lotterier. Kungälvskretsen har också stått för en del av kostnaden för tio deltagare under en veckas rekreationsvistelse. Vid Kungälvs kommuns aktiviteter såsom nationaldagsfirande och seniordag har även Kungälvskretsen varit representerad.

Kassören, Lisbeth Gustafsson, föredrog årsredovisningen. Fler besökare har glädjande nog upptäckt Kungälvskretsens secondhandbutik och försäljningen har ökat.

Under året har Marstrandskretsen valt att slås samman med Kungälvskretsen. Det innebär dock att de anordnar egna aktiviteter men att ekonomiska transaktioner ingår i Kungälvskretsens redovisning.

Till ledamöter i styrelsen valdes Catarina Ståhlhage Hellström och omvaldes Marianne Bertilsson, Astrid Forslund, Lisbeth Gustafsson, Margareta Henrikson,

Ulla Lidman, Lena Lindh och Sirkka-Liisa Lindholm. I styrelsen ingår även Inger Hansson, Ann-Christine Isberg samt Sigrid Thorsson.

Till ordföranden valdes Margareta Henrikson.

Kerstin Nordenham Murby har under många år varit Kungälvskretsens revisor men har nu valt att avgå. Kungälvskretsen tackar för ett ideellt och förtjänstfullt arbete. Till revisorer valdes Jan-Erik Axelsson och Bo Wassenius.

Stämman tog beslut om att Kungälvskretsen lämnar 330 000 kr till ändamål enligt ”Årsappell 2020” varav 150 000 kr lämnas till Hela Röda Korset resp 150 000 kr till Kris och katastrof. Av överförda medel från Marstrandskretsen och enligt deras önskemål lämnas 15 000 kr till Kris och katastrof och 15 000 kr till Hälsa och vård.

Kungälvskretsens ordförande, Margareta Henrikson, tackade stämmans ordförande, Hanna Nyqvist, och överlämnade en vacker ros.

Efter stämman serverades kaffe med hembakad semla till 50-talet personer.

Louise Wallander-Alfredson