Krävs på betalning för utebliven matleverans

Lena, 72 år vägrar att betala för den matleverans från hemtjänsten som hon aldrig fick. Då skickar kommunen vidare fakturan…