Konfirmation tillgänglig för alla

Kungälv Ytterby församling startar en konfirmationsgrupp för ungdomar i särskola och särgymnasium. Idén kommer från Jonas Edsberger, präst i Kungälv…