Kommunranking: Kungälv bra för barnfamiljer

Kungälv hamnar högt på tidningen Fokus ranking över var det är bäst att bo i landet för barnfamiljer. Sammantaget hamnar Kungälv precis utanför topp 30.

Det är trettonde året som nyhetsmagasinet Fokus har rankat Sveriges kommuner efter var det är bäst att bo. Man tittar sammantaget på hur mycket livskvalitet en person får för pengarna i förhållande till kommunens bostadspriser. Totalt hamnar Kungälv på en delad 31:a plats vilket är fyra placeringar bättre än förra årets ranking.

Undersökningen görs i samarbete med Charlotta Mellander som är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och hennes forskargrupp. Indexet bygger på närmare 50 olika mätbara variablar som ger rankingen. Det kokas sedan ner i fyra olika kategorier.

Bäst ranking får Kungälv på kategorin ”att ha familj”, där hamnar kommunen på niondeplats. I den kategorin mäts bland annat inkomst, slutbetyg i nian, mobbning och variation i konsumtionstjänster.

Kungälv får lägst ranking i kategorin som handlar om var det är bäst att bo om man är ung. Kommunen kommer där på 99:e plats.

Bäst i den sammantagna rankingen blev Stockholm, precis som förra året. På andraplats hamnade Mölndal och Göteborg blev femma.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se