Kommunens försäkringsbolag utreder orsaken

Kommunens försäkringsbolag ska reda ut vad som har orsakat sprickorna på husen. – Är skadorna orsakade av kommunen är vi…