Kommunen tar upp kampen mot sopfuskarna

Det har uppdagats att flera Kungälvsbor slänger sitt restavfall på återvinningscentralen istället för i sina egna sopkärl för att på…