Kommunen säljer fastigheter för 65,7 miljoner

Kungälvs kommun säljer fem fastigheter till det kommunala exploateringsbolaget Bokab för att klara årets driftsbudget. Försäljningen gäller bland annat Nedre Fontinskolan och äldreboendet Båtsmansgärdet, men oppositionen är mycket kritisk.

Planerna på fastighetsförsäljning finns i kommunens fastighetsstrategi som upprättades av majoriteten 2014. Det innebär att kommunen i huvudsak ska äga fastigheter för kommunal kärnverksamhet, skolor, förskolor och omsorg. Ett antal fastigheter som inte används till kärnverksamhet, eller som inte lämpar sig för det, ska säljas för att öka kommunens intäkter. Mellan 2017 och 2019 ska fastigheter för totalt 150 miljoner säljas.

– Vi behöver ha höga överskott för att klara investeringar och pensioner och behöver öka intäkterna och effektivisera verksamheterna. Samtidigt sitter kommunen på fastigheter och mark som vi inte hinner utveckla. Det är smartare att sälja till ett bolag inom koncernen som kan jobba med värdeutveckling av fastigheterna, än till privata aktörer som gör hela förtjänsten av medborgarnas pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner,(S).

Politikerna oeniga

De fem fastigheter som kommunen nu ska sälja till Bokab är Nedre Fontinskolan där Montessoriskolan Älvkullen ligger, äldreboendet Båtsmansgärdet, huset där föreningen Länken har lokaler och Liljeborg, med socialmedicinsk mottagning. Också en obebyggd fastighet i Aröd för framtida bostadsbyggnation säljs samtidigt.

Varför sälja ett äldreboende, det är ju kärnverksamhet?

– Båtsmansgärdet är, det har alla partier slagit fast, inte en lämplig byggnad för verksamheten. Huset är inte byggt för äldre med så stort vårdbehov som och vi kommer att behöva ersätta Båtsmansgärdet med ett nytt , säger Miguel Odhner.

Alla partier är dock inte överens om att fastighetsförsäljning är rätt väg att gå för att klara löpande kostnader under 2017-2019. När kommunstyrelsen fattade beslut om försäljningen i oktober reserverade sig Sverigedemokraterna samt Kungälvsalliansen (Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna), mot beslutet. I en anteckning kritiserar M, C och KD att utgifterna överstiger löpande intäkter och att underskotten täcks genom att fastigheter säljs. Kungälvsalliansen hänvisar till kommunallagen som säger att en kommuns löpande intäkter ska överskrida de löpande utgifterna, vilket kallas för balanskravet och finns för att säkerställa stabiliteten i samhällsekonomin.

– Kommunen har inga pengar till driften, de säljer till Bokab som inte heller har några pengar utan måste låna med kommunal borgen. Det är inte hållbart att avyttra fastigheter för att klara driften och ändå planerar majoriteten försäljningar både 2018 och 2019. Det här strider mot allt vad god ekonomisk hushållning heter, säger Anders Holmensköld, moderat oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vad vill oppositionen göra istället för att sälja fastigheter?

– Mycket pengar går idag till annat än omsorg och utbildning: Kommunen har väldigt många anställda, och nyanställer i rasande takt, men det syns inte i verksamheterna. Jag kan inte se annat är att det är byråkratin som slukar personal och det har vi inte råd med. Antingen försöker man sänka kommunens kostnader eller så höjer man skatten, säger Anders Holmensköld.

Miguel Odhner är inte oroad över oppositionens kritik och konstaterar:

– Vi har olika sätt att ta oss an tillväxtutmaningen. Moderaterna vill säga upp hundra personer från de kommunala verksamheterna före årsskiftet, och det tycker inte vi är ett alternativ. Vi kommer att redovisa plus i år och det har vi gjort varje år sedan vi tillträdde. Det var länge sedan en majoritet klarade det förra gången, säger Miguel Odhner.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar