Kommunen försvarar utfasning av serviceboenden

Kommunen försvarar sitt agerande i frågan om serviceboendena Rexegården och Sörgården. Men de boende är besvikna och upprörda. – Vi…