Cykelbanan mellan Ytterby och Marstrand skulle varit klar våren 2020. Nu blir det betydligt senare. Arkivfoto: Stefan Bjarnefors.

Kommunen drar i bromsen

Kungälvs kommun bromsar investeringstakten under 2018. Det innebär bland annat att utbyggnaden av cykelbanor skjuts på framtiden, att den nya multiarenan i Rollsbo ska byggas av en privat aktör och att kommunen drar sig ur den planerade ridskolan i Trankärr.

Kommunens treåriga budget för 2017-2019 ska revideras och aktualiseras varje år och i torsdags fattade kommunfullmäktige beslut om budgetens inriktning för 2018.

– Nu pekar vi ut riktningen för nästa år och det handlar om hur vi väljer att göra våra investeringar. Vi kan inte låna hur mycket som helst och behöver hålla igen på investeringarna, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S).

Cykelbanor läggs på is

Utbyggnaden av gång- cykelbanor i kommunen är en av investeringarna som påverkas. Sträckorna Stället-Risby och Vävra-Tjuvkil skjuts fram till 2021-2024 medan sträckorna Kärna-Tofta och Tunge skola-Solberga läggs på is, alternativt läggs ner helt.

Vad säger du till kommuninvånare som går och väntar på cykelvägar som ni sagt ska byggas?

– Det är klart att människor kommer att tycka att det är tråkigt, men vi kommer inte att kunna hjälpa staten och Trafikverket att medfinansiera gång- och cykelbanor och sänder nu betydligt hårdare signaler till dem om vem som ska betala, säger Odhner.

Den aktualiserade årsplanen innebär också, som KP tidigare har berättat, att kommunen väljer att lägga ut byggnationen av den planerade multiarenan i Rollsbo på anbud. Antingen hyr kommunen sedan arenan och hyr i sin tur ut till föreningarna, eller så hyr föreningarna direkt av den som bygger.

Annan lösning

För Kongahälla Ridsällskaps del förändras förutsättningarna genom den aktualiserade årsplanen. Planen på att kommunen ska bygga en ridanläggning i Trankärr för att hyra ut till ridklubben innebär en stor investering som kommunen just nu inte är beredd att ta. I stället förs samtal med ridklubben om en annan lösning när kommunen under nästa år behöver marken i Ytterby för bostadsbyggande. Samtidigt är ridklubbens verksamhet viktig för Kungälv och politikerna är måna om att hitta en lösning för KRS.

– Vi kan tänka oss att lösa arrendet och köpa anläggningen. Då skulle KRS kunna välja att gå vidare med Trankärr om de vill, så det arbete som redan är gjort där är inte ogjort, men de kan också välja att hitta en egen lösning, säger Morgan Persson, UP, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Också VA-utbyggnaden i kustzon finns med i den reviderade årsplanen för nästa år. Områdena Aröd och Tjuvkil ska prioriteras och för Aröds del konstateras att nya detaljplaner inte kommer vara klara i samband med VA-utbyggnaden. I Tjuvkil räknar förvaltningen med att ha nya detaljplaner klara i takt med att kommunalt vatten och avlopp byggs.

Läs mer: Trafikverket bygger cykelbana till Marstrand och Kode

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar