Kommunen betalar för ambulanslarmen

Protesterna blev många när räddningstjänsten och Kungälvs sjukhus av besparingsskäl sa upp avtalet om de så kallade IVPA-larmen (i väntan på ambulans). IVPA innebär att räddningstjänsten rycker ut på prioriterade SOS-larm när ambulansen inte är i närheten.
Kommunstyrelsen beslutade i veckan att skjuta till pengar för att verksamheten ska kunna fortsätta. Det handlar om 250 000 kronor per år.
redaktion@kungalvsposten.se