Kommundirektören: Ett mycket tråkigt besked

350 medarbetare på Kexfabriken kan stå utan arbete om fyra år. – Ett mycket tråkigt besked, säger Haleh Lindqvist, kommundirektör…