Kommunanställd anmäld för mutbrott

Kommunen har polisanmält en anställd som fått en gård i gåva av en brukare på vårdboendet hon delvis jobbade på….