”Koka vattnet” – bakterier i dricksvattnet

Minst 6 000 personer i sydvästra delarna av kommunen har fått sms med uppmaningen att koka dricksvattnet, det meddelade kommunen på fredagseftermiddagen sedan bakterier hittats i vattnet.

Vid 14-tiden på fredagseftermiddagen gick Kungälvs kommun ut med informationen att dricksvattnet måste kokas innan det dricks eller används i matlagning.

”Kungälvs kommun har tagit prover som visar förhöjda halter av bakterier i det kommunala dricksvattnet och vi rekommenderar alla boende söder om Marstrandsvägen – att koka sitt vatten”, det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Det som har hänt är att vid en rutinmässig kontroll har prover visat på koliformabakterier och det är ett samlingsnamn för bakterier som finns i vatten, i jord och hos djur. Vi kan inte avgöra om den kommer från ytvatten, jord eller djur, säger Martin Hollertz, teknisk chef på Kungälvs kommun.

Det är väl viktigt att få veta vilken källa det rör sig om, så när får ni svar på det?

– Ja, det är det ju. Vi vet ju inte uppkomsten till föroreningen eller hur den startat. Nu undersöker vi och det innefattar fler provtagningar för att spåra vart det här kan tänkas ha sin källa, säger han.

Hur många berörs?

– Jag vet inte riktigt men vi har skickat ut sms-meddelande till ungefär 6 000 mottagare, det gör vi när det är samhällsservice som det är brådis med.

De som berörs är boende i Ytterby (ej Tunge), Harestad, Kärna, Lökeberg, Klöverön, Hermansby, Flateby, Hallbjörtorp, Lycke, Brunnefjäll, Tofta, Tjuvkil, Instön och Koön.

– Det intressanta är att Marstrandsön inte är berörd, de har ju ett eget vattenverk på ön. Den har vi undersökt och där var vattnet ok. Så vi kan utesluta Marstrand, säger Martin Hollertz.

Det var igår eftermiddag som det rutinmässiga vattenprovet visade på bakterier. Ett nytt prov togs direkt för att säkerställa resultatet.

– Vi har friskt vatten i Kungälvs-området och hela vägen in, så jag tror inte att det är råvattnet i sig. Man vill ha två godkända prov i följd, och ta dem på ungefär samma plats, innan vi kan säga att faran är över, säger han.

Tidsprognos?

– Det är jättesvårt att ge en tidsprognos, jag vågar inte spekulera, säger Martin Hollertz.

Han berättar att det under fredagseftermiddagen kommer att köras ut tankar med dricksvatten till fyra berörda äldreboenden i det drabbade området.

– Vi tänker att det kan bli rätt meckigt för personalen att koka vatten också med tanke på allt annat de har att tampas med på äldreboendena just nu, säger Martin Hollertz.

Uppmaningen att koka vattnet gäller alla i det aktuella området som har kommunalt vatten, även de som får sitt vatten via en VA-förening.

Det ska fungera att tvätta och duscha sig i vattnet utan att koka det.

Catrin Hansson

catrin.hansson@kungalvsposten.se