Klart: Rökning förbjuds på uteserveringar

På onsdagen klubbade riksdagen igenom ett utvidgat rökförbud. Bland annat blir det förbjudet att röka på uteserveringar och lekplatser.

Snart är det slutrökt på Västra gatans uteserveringar. Förbudet införs i hela Sverige den 1 juli 2019, innefattar även elektroniska cigaretter och gäller på bland annat uteserveringar, lekplatser, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser. Mer formellt gäller förbudet ”vissa allmänna platser utomhus”, nämligen:

• Vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

• I områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik.

• På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.

• På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Tyck till: Vad tycker du om förbudet?

Dessutom måste alla som vill handla med tobak ha tillstånd.

Bakgrunden till den nya lagen, som ersätter två gamla, är att regeringen vill minska svenskarnas tobaksbruk för att nå målet om ett rökfritt samhälle till år 2025.

Jacob Humlén

jacob.humlen@kungalvsposten.se