Marianne Lönn berättade om det stora gravfältet i Ytter Restad. Foto: Per Almkvist

Kåseri om gravfältet i Ytter Restad

Gamla Kungälv

Föreningen Gamla Kungälv tillsammans med Studiefrämjandet bjöd häromdagen in till en afton med Marianne Lönn, som berättade om det stora gravfältet i Ytter Restad drygt 10 km från Kungälv. Vi fick lyssna till ett fantastiskt kåseri, som började med att sätta gravfältet i sitt geografiska sammanhang och där Marianne Lönn sedan successivt levandegjorde ett samhälle från järnåldern.

Utgrävningarna av gravfältet gjordes redan för hundra år sedan av Georg Sarauw, intendent vid Göteborgs museums arkeologiska avdelning. I stort sett hela gravfältet bestående av ett drygt 40-tal gravar blev utgrävt, vilket skiljer detta gravfält från flera andra i Bohuslän där bara några få gravar undersökts. Gravarna är från olika tidsåldrar, men de flesta härrör från spannet ett par hundra år före Kristus till 500-talet efter Kristus, det som kallas romersk järnålder. Den senare epoken sammanfaller också med folkvandringstiden.

Åtskilliga fynd registrerades och ett av de märkligaste var en helt intakt glasskål. I ungefär hälften av gravarna var personerna begravda hela och i resten brända. Inga benrester finns kvar från de förra, men en del benfragment finns av brända ben, som står sig bättre mot tidens tand. Marianne Lönn målade sedan upp ett samhälle, där man hade rätt att nyttja de resurser som fanns, men inget ägande förekom det vill säga man kunde t ex inte sälja den mark man utnyttjade. Man strävade tillsammans med att fylla de behov som fanns. Inga krigiska fynd fanns över huvud taget i form av spjut och liknande. Man hade uppenbarligen inget behov av vapen.

Tack Marianne Lönn för ett mycket intressant och väl genomfört föredrag, som också resulterade i många frågor från auditoriet!

Sven Kollberg

Relaterade artiklar
Fler artiklar