Kampen mot kraftledningen fortsätter

Svenska kraftnäts planering för den 400 kilo volts luftledning som ska gå genom Valler och Romelanda har pågått sedan 2012. Boende nära ledningen fortsätter att kämpa för att ändra planen och ett beslut om ytterligare två års förundersökningstillstånd har överklagats.

Enligt Carina Netterlind, pressansvarig för Svenska kraftnät, har Energimarknadsinspektionen en handläggningstid på närmare tre år för ett koncessionsbeslut. Det har förskjutit den uppskattade tidsplanen. Länsstyrelsen beslutade även om att Svenska kraftnät ska få ytterligare två års förundersökningstid, men det har i sin tur överklagat till regeringen av kringboende. Kampen om kraftledningen ska byggas eller inte har varit en lång process med totalt sju års konfiskering som fortsätter att ticka på.

Ökade hälsorisker

Kringboende och markägare i området är påverkade av den långa processen och många är negativa till den nya ledningen då de redan är drabbade av den äldre. – Just nu har jag en stor ledning som går precis bredvid huset där min mark slutar. Det känns inte alls bra om det ska gå en som är ännu starkare, säger Julia Bengtsson, boende och ordförande för Regional Motström.

Något som tidigare har oroat Julia Bengtsson och andra kringboende är hälsoriskerna av kraftledningen. Representanterna från Svenska kraftnät menar att det inte finns något bevis i svensk forskning om hur elektromagnetiska fält påverkar vuxna människor.

– Det som är konstaterat är däremot att det ökar risken för leukemi hos barn upp till 14 år, säger Julia Bengtsson.

Oberoende parter

De berörda ser kritiskt på Svenska kraftnäts sätt att hantera utredningarna och menar att de borde göras av oberoende parter. Enligt Magnus Arthuson, boende i Ale kommun, finns det en risk för att ombyggnaden kommer att påverka miljön, landskapsbilden och fastigheterna i närområdet. Han investerade i en fastighet i Ale kommun för fem år sedan som har varit låst sedan dess. – Kommunen sa att marken var under utredning för inspektion och därför har jag inte fått något bygglov där ännu, säger Magnus Arthurson. 

Diskutera alternativ

Både Julia Bengtsson och Magnus Arthurson menar att det har varit svårt att ha en dialog med motparten Svenska kraftnät. Boende nära ledningen är upprörda och besvikna på att det inte funnits någon chans till att diskutera alternativ eller förbättringsförslag. – Vi upplever att Svenska kraftnät inte tagit åt sig argument från utomstående och de har haft en förutbestämt åsikt om att ledningen ska byggas, säger Magnus Arthurson.

Sanna Puoskari

redaktion@kungalvsposten.se

Ny kraftledning

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-ledning som är 7,4 mil och 50 meter bredd.

Ledningen ska gå mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i Lerum. Den kommer gå genom Lilla Edet, Kungälv och Ale kommuner.

Stamnätet behöver förstärkas och förnyas då ledningen är 60-70 år gamla.