Kadir Meral: Politikerna borde gå i skolan

Efter femton som gymnasielärare lämnar Kadir Meral sin tjänst på Mimers gymnasium för andra arbetsuppgifter.

– Jag älskar mitt yrke, men situationen för mig som lärare blev näst intill ohållbar.

Kadir Meral har sagt hejdå till sina älskade elever på Mimers Hus gymnasium, både i verkligheten och i sin krönika i Kungälvs-Posten. Att sluta sin lärartjänst var ett av de svåraste besluten han någonsin fattat, men sedan han bestämde sig har stressnivån sjunkit.

– Även om det känns vemodigt så känner jag att det var rätt beslut och jag är mindre stressad. Mimers är en bra skola, det tycker jag verkligen. Om min dotter hade varit 16 år nu, så hade jag inte tvekat att rekommendera henne att välja Mimers. Däremot är situationen för mig som lärare, det gäller många andra också, oerhört stressande. Jag får inte längre utrymme att göra det jag är bäst på, nämligen undervisa och stötta ungdomarna att utvecklas, säger Kadir Meral.

För att skapa en bättre skolsituation för både elever och lärare menar Kadir Meral att man måste våga tänka om, både lokal nivå och i ett större övergripande perspektiv.

– Måttet på en bra chef inom skolan idag är att han eller hon håller budget, men man ser inte tillräckligt till helheten. Det handlar bland annat om hur eleverna mår, hur lärarna mår, hur många elever som klarar målen och blir godkända. Nuvarande skolform har många brister som stressar både lärare och elever. Det är också svårt att nå fram till beslutsfattare om hur det egentligen är i klassrummen. Politiker från alla partier borde följa elever och lärare under en månad var för att bilda sig en egen uppfattning, tycker Kadir Meral.

Nu väntar inte bara ett nytt jobb för Kadir, utan flera olika.

– Jag är fortsatt anställd i kommunen och ska på deltid undervisa i matte på Komvux. Och så ska jag stötta och hjälpa nyanlända som resursperson. Integration är en fråga som jag verkligen brinner för och har föreläst om integration och ungdomsfrågor tidigare och det ska jag ta upp nu igen. Det känns som en viktig uppgift där jag kan använda min kompetens och drivkraft. Jag kommer också att köra standup, det har jag också gjort tidigare och tänker ta upp igen.

Kan du tänka dig att börja jobba på Mimers eller någon annan skola igen?

– Jag älskar att undervisa och hoppas att att förutsättningarna blir bättre för det framöver. I väntan på det jobbar jag med annat, i första hand under våren. Sedan får vi se vad som händer.

Anna Hedlund