Jubileums fest med PRO Ytterby

Fredagen den 22 mars firades Ytterby PRO 70 år med 60 deltagare som minglade

till en drink och underhållning av Kenneth och Kenneth Duo Comp.

Ordförande Yvonne Byberg hälsade alla välkomna.

God mat catering  öl. vin. Efter maten underhöll Duo Comp med historier musik och sång.

De inbjudna gästerna Birgitta och Gerhard från Hermansby PRO. Ulla och Bengt från Distriktet

samt från Kungälvs PRO Bernt och Birgitta samtliga tackade för inbjudan och önskade

ett fortsatt gott samarbete i våra föreningar. Gerhard sjöng egen diktad sång om  

Ytterbys PRO:s tillblivelse 1949 och vilka som hållit i klubban under de gångna åren.

Han compades av DUO COMP.

Kaffe och god kaka serverades tre muntra flickor som Ulla-Britt engagerat.

Festen avslutades med ett tack till alla som kommit av Yvonne Byberg.

Rick Olsson