”Jag vill vara de svagas röst”

Gun-Marie Daun (KD) kämpar för den sociala välfärden och för valfriheten både inom äldrevård och barnomsorg. Men också för ett…