Intensivt inför sparförslag

Kungälvs kommun måste spara 30 miljoner kronor i verksamheten.
Något konkret förslag om hur är inte ännu inte presenterat.


Tertialrapporten för de första fyra månaderna 2011 innehöll dystra siffror för ekonomin gällande driften av Kungälvs kommuns verksamhet. Prognoserna visade på stora avvikelser från budget. Kommunen måste därför dra i bromsen och minska kostnaderna – och det snabbt.
– Det är två delar – 2 x 15 miljoner kronor. Den ena rör normaldriften, som ska vara i balans. Det är inga radikala åtgärder. De andra 15 miljonerna är åtgärder som vi diskuterar just nu, säger kommunchefen Magnus Gyllestad, som är mitt i det intensiva arbetet.
Det finns konkreta förslag på åtgärder, men dessa är inte presenterade för politikerna ännu och därför inget Magnus Gyllestad kan säga så mycket om ännu.
Vilken sektor drabbas hårdast?
– Förmodligen den sektor du frågar. Den största siffran finns i den största sektorn och det är skolan. Men den är inte procentuellt störst.
Förslaget ska ligga på kommunstyrelsens bord 22 juni för beslut om vilka åtgärder som måste sättas in.
Niklas Ohlson
0303-20 68 22
niklas.ohlson@kungalvsposten.se