Inställd färjetrafik och översvämmade parkeringar

Kornhallsfärjan stod still och flera platser i Kungälv var översvämmade efter att vattennivåerna höjts efter stormen Ciara. Stormen Ciara hade…