Inspirationsplats för alla sinnen

Den franska kvinnan står mitt i trädgården och utbrister. –This is my paradise! Den gröna grinden står öppen. En man…