Insatser avslutas – men risk för nya skred

Räddningstjänsten och Statens geotekniska institut har avslutat sina insatser ute vid skredet i Lökeberg. Men området är fortfarande aktivt och…