Inredare med sinne för återbruk

Det behövs kanske inte nya möbler för att få fint i bostaden. Inredare Linnea Tydén Busck hjälper sina kunder att…