Inget förbud, men spara på vattnet

Grundvattennivåerna är låga och många kommuner har infört bevattningsförbud, men i Kungälv finns det vatten – än så länge.

– Det finns vatten i magasinen till det kommunala nätet, men de som har egen brunn ska vara väldigt försiktiga nu, säger Sten-Ove Dahllöf, va-teknikchef i Kungälvs kommun. 

Kungälv har två grundvattentäkter, en i Lysegården och en i Dösebacka. Marstrand försörjs med vatten från Pjäxedammen och det finns tillräckligt med vatten i alla tre magasinen, men Sten-Ove Dahllöf vädjar ändå till Kungälvsborna att vara sparsamma, magasinen är små och töms fort.

Ingen snö och torr vår

Hösten 2018 när det nya vattenverket med större kapacitet tas i bruk, blir Göta älv huvudvattentäkt medan grundvattentäkterna blir kommunens vattenreserv.

– Det finns inget just nu som tyder på att vi behöver införa bevattningsförbud, men grundvattennivåerna är låga även här, precis som i stora delar av södra Sverige. Vi har inte haft någon snösmältning och dessutom en torr vår så vi måste vara rädda om grundvattnet, det finns inte obegränsat. Bevattningsförbud kan vara lite svårt, eftersom folk börjar hamstra och då ökar förbrukningen istället, åtminstone i början, säger Sten-Ove Dahllöf.

Brunnsvatten kan ta slut

Fastighetsägare med egen brunn är extra utsatta när grundvattennivåerna är låga och Sten-Ove Dahllöf vill öka medvetenheten om hur känsliga de är. Det räcker inte med två dagars regn för att brunnen ska fyllas på, möjligen skulle en månads regn varje dag påverka vattenmängden i brunnarna. I Kungälv där det är tung lerjord på många ställen tar det lång tid innan regnvattnet sipprat ner genom jordlagren, renats och blivit grundvatten. Stora regnmängder under sommaren sugs dessutom mestadels upp av växtligheten.

– De allra flesta vet inte hur mycket vatten de har i sin egen brunn. Jag har själv en borrad brunn och har ingen aning om hur mycket den innehåller. Om en brunn slutar leverera vatten så klarar man sig inte länge. Därför är det extra viktigt att spara så mycket man kan.

Kvaliteten påverkas

En sak som inte påverkar vattenmängden i den egna brunnen, men är avgörande för kvaliteten på vattnet är vad du släpper ut på din egen tomt. Tvätta bilen eller båten, bespruta växtlighet med gift eller hälla ut kemikalier i nåt hörn är inte att rekommendera.

– Häll aldrig ut något som du inte kan tänka dig att bada i. En balja såpvatten kanske är okej, men man ska tänka på att allt man släpper ut sipprar ner genom jorden och hamnar förr eller senare i grundvattnet, och i ditt brunnsvatten.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar