Ingen budget antagen

Under torsdagens kommunfullmäktige var tanken att beslut skulle fattas om rambudget för 2019-2022 men efter en debatt med kritik mot…