Ingen anstormning hos socialtjänsten

Socialtjänsten i Kungälv tog höjd för fler anmälningar under våren eftersom corona förväntades påverka både privatekonomi, missbruksproblematik och våld i…