Busslinjer som idag går via Kungälvs busstation kommer efter årskiftet att stanna vid resecentrum. Grön Express kommer att trafikera resecentrum och sedan vidare genom Kungälvs centrum. Foto: Anna Hedlund

Inga nya busslinjer när resecentrum öppnar

De busslinjer som redan finns ska gå via nya resecentrum i stället för Kungälvs busstation. I övrigt blir det inga förändringar av busslinjerna när resecentrum öppnar i december.

– Vi ska göra en utredning om Kungälvsbornas resmönster först, det ska påbörjas när resecentrum har öppnat, säger Marielle Månskär, kollektivtrafiksamordnare på Kungälvs kommun.

Tanken har aldrig varit att ett nytt linjenät ska vara klart när resecentrum öppnar, enligt Marielle Månskär.

Resvaneundersökning

När kartläggningen av kommuninvånarnas resvanor är klar och man vet var behoven och efterfrågan på nya kollektivtrafiklinjer är störst kan det eventuellt bli nya linjesträckningar i kommunen.

– Bara för att resecentrum öppnar kan vi inte skaffa ett nytt linjenät, vi behöver veta var vi ska satsa för att använda pengarna så bra som möjligt. Vi vet att det finns behov av mer trafik från Kareby och Ödsmålsmosse till exempel, men vi måste undersöka resvanorna mycket mer noggrant. Jag kan inte svara på hur lång tid det kommer att ta, säger Marielle Månskär och tar ett exempel med Grön Express.

– En resenär från Ullstorp till Göteborg kan antingen gå av och byta buss vid resecentrum för att komma snabbare till Göteborg, eller sitta kvar på Grön Express och åka vidare genom Kungälv via busstationen. Frågan är vilket man då väljer: Byta buss och komma snabbare fram, eller sitta kvar på samma buss och låta resan ta lite längre tid. Det är sådana saker vi ska titta på, bland mycket annat.

Busslinjerna som i dag går via Kungälvs busstation kommer i och med öppnandet av resecentrum istället. Där ska man lätt kunna byta till någon av expressbussarna som stannar vid Kungälvsmotet. Direktbussarna kommer alltså inte att köra in till resecentrum.

– Nej, de stannar vid motet som vanligt, men resecentrum ligger ju precis bredvid. Lokalbussar från olika kommundelar stannar vid resecentrum och så får man gå till motet och ta snabbussen där, säger Marielle Månskär.

Anna Hedlund

Förändringar när resecentrum öppnar

Grön Express förlängs och går via Resecentrum. Innebär restidsförlängningar till Ullstorp och Ytterby med 4 resp 2 minuter.

Linjerna 2, 37, 306, 308, 309, 319, 355 och 422 får Resecentrum som ändhållplats istället för busstationen.

De skollinjer som idag angör Nytorget flyttas till Resecentrum.

Linje 1 får nytt hållplatsläge vid Resecentrum (Kongahällagatan)

Linje 311 avkortas till Svingeln men går även via ICA Rollsbo mellan Kungälv RC (motorvägshpl) och Kareby.

Linje 401 förlängs till Kungälv Resecentrum vilket ger anslutningar med tåg i Bohus.

Källa: Västtrafik

Relaterade artiklar
Fler artiklar