I gudars skymning – en urkraft på berget

Möte mellan människa och natur, mellan riter, myter, sten och vatten. Vart tionde år återkommer föreställningen I gudars skymning på…