Huset som har varit med om mycket

Inga Olsson sitter på en skatt. Hon har hundratals fotografier och dokument om Västra gatan 80 i Kungälv. Ett hus…