Hundratals klagomål på Postnord i Kungälv

I en sammanställning över klagomål mot Postnord hamnar Kungälv på elfte plats i landet med 469 klagomål på ett halvår.

En gång i månaden måste den statliga postoperatören Postnord redovisa inkomna klagomål till Post-och telestyrelsen, PTS. Totalt har 32 000 klagomål från hela landet kommit in under första halvåret 2016, rapporterar aftonbladet.se.

I somras skrev KP om problemen med postutbärningen i Kungälv. Då förklarade Fredrik Karlsson postområdeschef i Kungälv att problemen var tillfälliga och skulle rätta till sig när den ordinarie personalen var tillbaka efter sommaren.

Felutdelad, försenad – eller försvunnen

Statistiken visar 133 klagomål på felutdelad post, 42 klagomål gällde försenad post och hela 231 klagomål gällde post som försvunnit och aldrig nått sin mottagare. 63 klagomål under ”övrigt” har också registrerats från Kungälv.

I statistiken ingår även klagomål på andra operatörer, men det största ansvaret ligget på Postnord.

– Med tanke på att man delar ut fyra av fem brev kan man väl säga att den här statistiken ger en ganska bra bild av läget i Postnord, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS till Aftonbladet.

På tisdagseftermiddagen kallade näringsminister Mikael Damberg (S)  till sig Postnords styrelseordförande Jens Moberg till ett möte om missnöjet och kritiken mot Postnord. Även vd Håkan Ericsson deltog.

Efter mötet sa näringsministern att han förväntar sig en förbättring innan den utvärdering som Post- och telestyrelsen ska göra om sex månader.

Fler brev maskinsorteras

Posthanteringen har i hög grad förändrats de senaste decennierna. Betydligt färre brev men många fler paket skickas i dag till följd av ökad e-handel. För att möta förändringarna  har Postnord genomfört olika åtgärder, framförallt maskinsorteras brev i högre grad.

Post- och telestyrelsen ser också allvarligt på den sjunkande kvaliteten i utdelningen och att klagomålen på brevutdelningen ökat, kan man läsa på PTS hemsida.

”Om tillsynsinsatserna och dialogen med PostNord inte ger avsedd effekt och problemen kvarstår, kommer vi att undersöka vilka möjligheter vi har att vidta andra legala åtgärder”, skriver Post- och telestyrelsen.

Anna Hedlund/Birgitta Löwing Kiser

redaktion@kungalvsposten.se

Fakta: Postnord

Postnord AB bildades den 24 juni 2009 genom ett samgående mellan den svenska Posten och Post Danmark, och är i dag en nordisk postoperatör. Moderbolag i koncernen är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna, och vars firma är Postnord AB. Koncernen ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av danska staten.

Koncernen bytte namn från Posten Norden till Postnord 2011. 2015 bytte Posten namn på sin svenska verksamhet till Postnord och de gula bilarna har successivt bytts ut till blå.