Höjt betyg för kretsloppsstationerna

I början av december låg skräpet i drivor på förpackningsinsamlingens återvinningsstationer och containrarna var överfulla. I mitten av januari när…