Nu pågår en utredning angående den lärare som skrivit antisemitiska inlägg på Twitter. Arkivfoto

Högstadielärare spred antisemitism på Twitter

En lärare på Munkegärdeskolan har skrivit antisemitiska inlägg på Twitter. Nu sprids ett blogginlägg om läraren bland eleverna på skolan och flera elever känner obehag inför att gå på lärarens lektioner.

Blogginlägget är skrivet av en Sverigedemokrat i Södertälje och innehåller bland annat länkar från lärarens numera borttagna blogg och skärmdumpar från hans uttalanden på Twitter. Läraren har bland annat twittrat: ”dags att störta kungen från tronen någon som känner en muslim? som kan bomba kungahuset eller en lömsk liten jude?”.

Under torsdagen spreds blogginlägget bland högstadieeleverna på Munkegärdeskolan och skapade oro och undran.

Också en del föräldrar till elever på skolan har tagit del av uppgifterna i bloggen och en förälder som KP talat med ställer sig mycket frågande till att skolledningen ett dygn senare inte informerat elever och vårdnadshavare om vad som nu händer. Däremot har föräldern via en av skolans mentorer nåtts av beskedet att rektor är informerad och kommer att agera i ärendet.

– Jag är mycket nöjd med hur klasslärarna och mentorerna har agerat, men det är skolledningens ansvar att snabbt gå ut med information för att undvika den oro som eleverna känner. Eleverna vet ju inte hur de ska agera här, om det är okej att inte gå på den lärarens lektioner om man känner obehag, eller om man måste gå dit ändå. Det tar en nanosekund att sprida vidare saker man hittar på nätet och skolan måste ha en fungerande plan för att hantera en sådan här situation, säger föräldern till Kungälvs-Posten.

Rektor Viktoria Lygnholm hänvisade under fredagen alla frågor till Anders Nordgren som är verksamhetschef för grundskolan i Kungälvs kommun.

När kom detta till skolans kännedom?

– I går fick vi reda på att det i sociala medier finns uppgifter om saker som en lärare på Munkegärdeskolan skrivit på Twitter. Vi har startat en utredning idag och håller på att sätta oss in i detta. Mer kan jag inte säga om det just nu.

Hur länge har läraren jobbat på skolan?

– Enligt de uppgifter jag har fått är personen ganska nyanställd.

Vilken uppgifter har läraren?

– Vanliga läraruppgifter, att undervisa.

Jobbar läraren kvar?

– Idag har läraren varit på skolan, och det har hållits samtal med läraren under dagen. Vad som sedan händer får utredningen visa, och vi gör den skyndsamt, men vi kan inte döma läraren på förhand.

Googlar man på lärarens namn så hittar man de här uppgifterna, vad gör kommunen för bakgrundskontroll på lärare som jobbar i kommunens skolor?

– Rutinen är att vi tar referenser, som man normalt gör vid rekrytering, och så begär vi utdrag ur belastningsregistret för alla som ska jobba inom skola och omsorg.

Hur hanterar skolan det som hänt?

– Verksamheten pågår och eleverna ska gå på sina lektioner som vanligt. I övrigt får utredningen visa vilka åtgärder som ska vidtas.

Vad har elever och föräldrar fått för information?

– I nuläget får de förlita sig på den utredning som skyndsamt pågår, och om någon har frågor så kan de vända sig till klasslärarna, rektorn eller till mig, säger Anders Nordgren.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar